The 8th Lecture of IEEE Overlaps - in czech

Event logo

Anotace:

Téma přednášky se týká zajímavé problematiky z praxe, která má přímou souvislost se spolehlivostí provozu přenosových a distribučních soustav. V rámci přednášky bude vysvětlena výroba moderních izolátorových řetězců včetně jejich výhod, nevýhod a častých vad. Předpokládá se také praktická ukázka izolátorů, resp. jejich kontrukčních částí, prezentace video záznamů zkušební činnosti, atd.Bio:

Pavel Jányš získal inženýrský titul v oboru Elektroenergetika na FEL ČVUT v Praze v roce 2013. V té době již rok pracoval jako pomocný zkušební technik v EGU HV Laboratory a.s. (https://www.eguhv.com/cs/), kde působí dosud. V současné době zastává pozici zkušebního inženýra a manažera kvality. Náplní jeho práce je příprava, vedení a reportování vysokonapěťových zkoušek různých energetických zařízení s důrazem na plnění různých požadavků zákazníků. Zároveň se stará o akreditační nároky laboratoře v rámci kterých také vytváří zkušební postupy, které jsou v souladu s národními i mezinárodními standardy.