The 7th Lecture of IEEE Overlaps (IEEE Eve) - in czech

Event logo

Anotace:

Katedra technologií a měření FEL ZČU v Plzni se intenzivně zabývá spoluprací s průmyslem a řešením projektů aplikovaného výzkumu. Členové Katedry Jan Řeboun a Tomáš Řeřicha představí minulé a současné projekty řešené na katedře, vliv na pracovní náplň akademických pracovníků a doktorandů včetně jejich ohodnocení, organizaci práce, výuky a celkový chod katedry. Tomáš Řeřicha a Lukáš Mraček představí výsledky úspěšného projektu řešeného na KET ZČU – chytrý hasičský zásahový oblek.

Bio:

Jan Řeboun získal titul Ph.D. na ZČU v Plzni v roce 2011. V současné době pracuje jako projektový manažer (od roku 2014) na téže univerzitě, kde vede tři projekty a spolupracuje na dalších pěti. Dva roky pracoval v České akademii věd. Zabývá se oblastmi chytrých textilií, tištěnou elektronikou a mikroskopií.

Tomáš Řeřicha získal titul Ph.D. na ZČU v Plzni v roce 2007. V současné době pracuje jako tajemník Katedry technologií a měření. Jeho hlavní specializací je optimalizace a simulace procesů. Spolupracuje na čtyřech projektech.

Lukáš Mraček získal inženýrský titul v oboru Telekomunikační a multimediální systémy na ZČU v Plzni v roce 2012. V současné době studuje doktorský studijní program na katedře technologií a měření na ZČU v Plzni. Téma jeho disertační práce je organická elektronika se zaměřením na organický elektrochemický transistor.

This lecture is preppared in cooperation with the FEL ČVUT v Praze.

Stáhnout poster

Gallery