Petr Jezdik

The second Lecture of IEEE overlaps - in czech

Chirurgická léčba epilepsie: multioborové projekty (Surgical Therapy of Epilepsy: Multidisciplinary Projects)

7.3.2016 v 18:00 v T9:111 (Nová Budova FIT ČVUT v Praze)

Anotace:

Epilepsie je relativně rozšířené onemocnění, v mnoha případech léčitelné konzervativními přístupy, avšak pro nemalé procento případů je jedinou možností zkvalitnění života invazivní léčba. Vzhledem k tomu, že jde o nevratný zákrok do nervové soustavy člověka, jakákoliv informace vedoucí k přesnější lokalizaci "špatné" tkáně je více než na místě.

Jakýkoliv obor, který může k takové skupině pacientů promluvit, nechť promluví.

Přednášející:

Petr Ježdík je součástí týmu fakulty elektrotechnické, který se zabývá výzkumem v oblasti biomedicíny.
Osobně se podílel na řešení 6 projektů. Je spoluautorem řady odborných článků z této oblasti.

Tuto přednášku pořádáme ve spolupráci s: FIT ČVUT v Praze

Plakát ke stažení

(Note: image from Wikipedia)


Galerie