The Workshop for IEEE Student Branches in the Czechoslovakia Section

SB logo The Student Branch at CTU organizes the workshop for SBs in the Czechoslovakia Section.

The workshop will be in czech.

KDE?

V zasedací místnosti FIT ČVUT, tedy v T9:364.


KDY?

V pátek 9.12.2016 ve 12:30


Program:
  • vzájemné seznámení
  • činnost našich SB
  • používáni IEEE tools
  • diskuse s předsedou ČS sekce IEEE
  • ...


Po workshopu se zúčastníme valné hromady Československé sekce IEEE.