Jan Sokol

The 4th Lecture of IEEE Overlaps - in czech

Prof. Jan Sokol: Inženýrská etika (Engineering ethics)

14.11.2016 v 18:00 v T9:107 (Nová Budova FIT ČVUT v Praze)

Hostem prvního setkání z cyklu IEEE Overlaps v novém semestru bude prof. Jan Sokol – filosof, ale také programátor, propagátor české Wikipedie i polistopadový politik.

Využijte této jedinečné příležitosti k diskusi (nejen) o Inženýrské etice.


Anotace:

  • Etické otázky (nejen) v profesním životě inženýra
  • V čem spočívá odpovědnost technika a vědce?
  • Smysl práce a (nesmyslná) etická omezení?
  • Profesionalita
  • ...


Přednášející:

Nejprve pracoval jako zlatník a mechanik. Od roku 1964 jako programátor, později jako vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha. Je autorem několika publikací v oboru výpočetní techniky.
Před listopadem 1989 se pohyboval v disentu. Po listopadu vstoupil do politiky - zastával mimo jinél funkce poslance NS nebo ministra školství. Od roku 1991 přednášel na UK a podílel se na založení FHS, jejímž byl prvním děkanem.
Více informací o přednášejícím naleznete mimo jiné na jeho osobním webu.

Osobní web přednášejícího: http://www.jansokol.cz/

Tuto přednášku pořádáme ve spolupráci s: FIT ČVUT v Praze

Plakát ke stažení