The Annual SB and SB PES Chapter Meeting

Event logo

Program a závěry (in Czech):

 • volba/výběr vedení SB a SB PES chapteru - předseda, místopředseda, pokladník, sekretář
 • vedení SB zůstalo nezměněné
 • ve vedení SB PES chapteru nahradil Martina Kněnického na postu místopředsedy Ondřej Šefl
 • byla zřízena pozice pokladník administrátor - tzn. že sice reálnou pokladnu dále řídí jako dosud Honza Šístek, ale z důvodu potřeby mít přehled o finančních tocích je nutné zapisovat a průběžně evidovat provedené útraty - tímto byl pověřen místopředseda SB Robert Hülle (prosím hlaste přímo jemu, nebo přes mě veškeré útraty v rámci SB a SB PES chapter)
 • co se podařilo v uplynulém roce, reporty z pořádaných aktivit
 • co nás čeká v novém semestru: přehled aktivit na FITu i FELu - pozvánky, diskuse, rozpočet ...
 • plán udržení aktivit minimálně v rozsahu loňského roku
 • probrán rozpočet na další rok (žádost o finanční podporu)
 • z administrativních důvodů a z důvodu plánování rozpočtu bude nadále výroční setkání organizováno vždy před 15. lednem příslušného roku
 • propagace a smysl SB (to už je tradice ... )
 • diskuze ...

sepsal Martin Kněnický, předseda SB